X

Lütfen Para Birimi Seçiniz

Türk Lirası $ US Dollar
X

Lütfen Para Birimi Seçiniz

Türk Lirası $ US Dollar

Kişisel Veriler ve Genel Gizlilik Sözleşmesi

Anasayfa Kişisel Veriler ve Genel Gizlilik SözleşmesiGenel Gizlilik Politikası


 asistannet.com, site üzerinden kullanıcıların ilettiği kişisel bilgileri 3. Kişilere açıklamayacaktır.

Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi

Kullanıcı’yı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca ‘Gizli Bilgiler’ olarak anılacaktır.

 Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde

ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda açıklanabilecektir.

Müşteri web sitemizi kullanmaya başladığında yada web sitemizden işlem yaptığı andan itibaren  bu durumu  kabul ve beyan etmiş olur.

 Google Analytics   Kullanıyoruz   ve   Google  Analytics  Gizlilik ve Şartları

Kullanıcı Verilerini Toplama Onayı

Kabul edildi
Verilerinin toplanması ve işlenmesi (bu tür verilerin, Google Analytics'in sitemden ve/veya uygulama mülkümden topladığı ziyaret bilgileriyle ilişkilendirilmesi dahil)
konusunda, son kullanıcılarıma gerekli gizlilik açıklamalarını yaptığımı ve onlardan izin aldığımı onaylıyorum.
Müşteri , Google  Analytics  Gizlilik ve Şartları durumunu kabul , beyan eder.

 

KVKK  Onay Metni

KVKK SÖZLEŞMESİ Bu yazıda, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında şirketimiz ve bize bağlı kullanıcılarımızı ilgilendiren birtakım yasal konulardan bahsedilmektedir.

6698 sayılı KVKK, temel hak ve özgürlüklerin yanı sıra özel hayatın gizliliğini korumayı hedefleyen bir prensiple düzenlenmiş ve yasalarda yer almıştır.

İçinde bulunduğumuz iş birliği çerçevesinde şirketimizin üstelenmesi gereken roller olduğu gibi sizlerin de sahip olduğu bazı haklar vardır.

 Faaliyet gösterdiğimiz Asistan Net ®️ Reklam ve Yazılım Şirketi

Nezdinde sunduğumuz hizmetlerimizden faydalanan kullanıcılarımızın verilerini korumak bizler için en önemli husustur.

Bunların Türkiye Cumhuriyeti yasa ve kanunları çerçevesinde gerçekleştirilmesi çabalarımızın temelini oluşturmaktadır.

Kişinin adı soyadı, T.C. kimlik numarası ve iletişim bilgileri kişisel veri olarak tanımlanan kavram içerisinde yer alır.

Kişisel veriler farklı kanunlar kapsamında işleme alınabilirler. 5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 6698 Sayılı KVKK ve 5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu bunlar arasında bulunmaktadır.

Gerekli olduğunda bu veriler Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu düzenlemeleri bünyesinde de incelenebilirler.

Şirketimizin buradaki rolü, kişisel verileriniz daimî korunması için tüm yasal önlemlerin alınmasını sağlamaktır.

Bunun yanı sıra güvenliği en üst mertebede temin etmek ve hukuksal düzene aykırı olan veri ele geçirme girişimlerini engellemek de üstlendiğimiz önemli misyondur.

Prosedür ve yasalara uygun biçimde sağlıklı yapıda veri işleme sürecinin gerçekleştirilmesine katkılar sunmak görevlerimiz arasındadır.

Kişisel Verilerin Toplanarak İşlenmesi ve İşlenme Amacı 6698 Sayılı KVKK madde 4 uyarınca;

1.Kişisel veriler, yalnızca 6698 Sayılı KVKK ve diğer kanun hükümleri esas alınarak işlenebilir.

2.Kişisel veriler işlenirken önceden belirlenmiş yasal unsurlara mutlaka uyum sağlamalıdır:

 • Dürüstlük ve yasal hukuk dinamiklerine uygunluk
 • Gerektiğinde şeffaf olma ve doğru bilgiler aktarabilme.
 • Nedeni belli amaçlar doğrultusunda işlenme.
 • İşlenme sürecinin yalnızca ilgili amacı kapsamasına dikkat etme.
 • Bilgilerin sadece yasalarda belirtilen süreler dahilinde işlenmesi ve elde tutulması

İşlenmesi amacıyla kişisel verilerinizin toplanması süreci farklı yöntemler çerçevesinde

 Asistan Net ®️ firmamızın hizmet esaslarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bu işlemler internet sitesi, mobil uygulama, ofis ve sosyal platformlar türündeki aracılarla gerçekleştirilebilir.

Yazılı, sözlü veya elektronik olarak toplama işlemi yerine getirilebilir.

Firmamızın hizmetlerinden aktif olarak yararlandığınız süre kapsamında verileriniz işleme alınmaya uygun olur.

Verilerin işlenmesi, firmamızla bağlantılı birtakım seminer ve eğitim etkinliklerine katılmanızla birlikte sitemizi ziyaret etmeniz dahilinde de işlenebilir.

İşlenen Kişisel Veriler Hangi Amaçla Kimlere Aktarılabilir ?

Sisteme dahil edilen kişisel veriler, SSL ve lisans tescili ya da alan adı tescil hizmetleri kapsamında farklı kuruluşlara aktarılabilir.

Bunun yanı sıra sunucu aktivitesinde rol üstelenen yazılımları üreten firmalara da bu verilerin gerektiğinde gönderilmesi imkânlar dahilindedir.

Diğer taraftan çeşitli kredi kartı hizmeti veren kurumlar veya bankalar da bu verileri alabilecek oluşumlardır.

E-posta gönderim şirketleri, muhasebe işlemleri kapsamında elektronik belge incelemesi yapan kuruluşlar ve bazı analiz ve istatistik firmaları da bu verileri alabilecek kuruluşlardır. Her birinin kendi ölçeğinde bir değerlendirme ve bilgi işleme prensipleri vardır.

Bu yüzden kişisel verileri gerektiğinde talep edebilirler.

Firmamızın, kişisel verileri sizler adına ilgili kuruluşlara aktarmasının ardında yatan temel husus, aldığınız hizmetleri sizlere daha uygun ve yararlı hale getirebilmek amaçlıdır.

Bu işlem gerçekleştiğinde Asistan Net ®️ firmamızın çeşitli hizmet dinamiklerinden daha etkin faydalanabilir ve bunları kendinize göre iyi bir şekilde özelleştirebilirsiniz.

Hukuki açıdan güvenliğin temini, insan politikaları esaslarına uyumluluk sağlanması ve etkileşimin her zaman yasal bir zeminde ilerlemesi açısından kanunca yetkilendirilmiş birimlere bu veriler gerektiğinde iletilebilir.

Tüm bunlar KVK Kanunu’nun 8. ve 9. Maddelerine binaen gerçekleştirilir.

Kişisel Verilerin Toplanmasında Yöntem ve Hukuki Sebepler Asistan Net ®️ firması bünyesinde ürün ve hizmetler daima yasal düzenlemelere bağlı olarak firma sözleşme prosedürlerine uygun şekilde sunulur.

Hukuki yükümlülüklere bağlı biçimde tüm hizmetlerin en iyi kaliteyle verilmesi adına kişisel veriler Asistan Net ®️ firması tarafından elektronik ortamda, yazılı veya sözlü olarak toplanabilir.

Genel veri toplama amacı bu olan süreçte ilgili veriler KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde öne çıkan kişisel verilerin işlenmesi şartları kapsamında 1 ve 2 numaralı maddelere binaen aktarılabilir veya işlenebilirler

KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde Yer Alan Kişisel Veri Sahibinin Hakları Kişisel verilerin sahibi kişiler olarak haklarınızı korumak ve buna yönelik taleplerde bulunmak için

Asistan Net ®️  firmasıyla iletişime geçmeniz halinde

belirli bir süre zarfında destekler alabilirsiniz.

Aşağıda yer alan referans bilgilerle bulunacağınız talepler,

içerik durumuna göre en fazla 30 gün içerisinde ücret alınmadan neticelendirilir.

Eğer beklenmedik şekilde bir maliyet durumu kendisini öne çıkarırsa o zaman bir ücret alınması gerekebilir.

Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nda hangi ücret tarifesi yer alıyorsa ilgili ücretlendirme bu doğrultuda gerçekleşir.

Bu husus kapsamında kişisel verilerin sahibi olan kişiler;

 • Kişisel veriler işlenmiş mi bunun hakkında bilgi edinme,
 • İşlenme gerçeklemişse buna yönelik bilgileri isteme,
 • Veriler doğru amaçlarla kullanılmış mı ve amaca uygun hareket edilmiş mi bunu öğrenme,
 • Veriler yurt dışında kime veya kimlere aktarılmış bunu öğrenme,
 • Hatalı veya eksik veri işleme notasında bir düzeltme yapılması talebinde bulunma,
 • Hatalı işlemlerde veri aktarımı yapılan kişilerin bildirilmesi talebini gerçekleştirme,
 • Verilerin ilgili diğer kanunlar ve 6698 sayılı kanuna uyumlu işlenmesine rağmen bunun yapılmasını gerektirecek sebepler ortadan kalktıysa veri silinmesi talebinde bulunma,
 • Veri silme sürecinde yine kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri kimler olduğunu öğrenme,
 • Otomatik sistemlerle analizler çerçevesinde işlenen verilerin kişinin aleyhine bir netice çıkarması kapsamında kişinin itirazda bulunma hakkı, Kişisel veriler işlenirken bir zarar oluşması durumunda oluşan zararın karşılanmasını talep etme hakkı, kişisel veri sahibinin temel hakları arasındadır.

Asistan Net ®️ firmasına yukarıda ele alınan haklar dahilinde

6698 sayılı Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası gereği kapsamınca bir talepte bulunabilirsiniz. Bunu gerçekleştirdiğinizde bu haklardan yararlanma şansına sahip olursunuz.

İlgili talep için başvuruları doğrudan kanuna bağlı olarak yazılı şekilde

Asistan Net ®️ firmasına iletebilirsiniz.

Kişisel verilerinizle ilgili merak ettiğiniz sorulara yanıtlar bulmak ve görüşlerinizi paylaşmak için info@asistannet.com adresini her zaman kullanabilirsiniz.

 

Bizimle çalışan değerli müşterilerimiz ve iş ortaklarımıza  Asistan Net ®️ olarak teşekkür ederiz.


Daha detaylı bilgi almak için hemen arayın.

0256 911 02 74
Satış Destek